XI. Glass Excellence – Niina-Anneli Kaarnamo

V úterý 16. června 2015 v 18h proběhne vernisáž výstavy „Vytvořené štěstí: struktura a nicota“ sklářské výtvarnice Niiny-Anneli Kaarnamo.

V roce 2005 absolvovala Niina-Anneli Kaarnamo bakalářské studium na Seinäjoki univerzitě aplikovaných věd ve Finsku. Poté studovala foukání uměleckého skla. V letech 2007-2009 působila jako vedoucí ateliéru skla na Aalto univerzitě umění a designu v Helsinkách. V roce 2014 se zúčastnila mezinárodní soutěžní výstavy Stanislav Libenský Award se svojí absolventskou prací z Estonské akademie umění, kde získala magisterský titul. Současně studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, obor socha, objekt a instalace, kde o rok později v rámci stáže pracovala jako asistentka. Aktuálně žije a pracuje jako nezávislá umělkyně v Tallinu v Estonsku. Má za sebou řadu skupinových i samostatných výstav v několika zemích.

Tvorba Niiny-Anneli Kaarnamo je experimentální a silně ovlivněná vlastní prostorovou zkušeností. Velmi se zajímá o struktury a rozhraní okolního prostředí. Její tvorba vychází z použitých materiálů a momentálně nachází inspiraci v geometrii, kterou můžeme vidět kolem sebe v běžném životě. Autorka se se zajímá o nahodilost, logiku a strukturu mysli.

Výstava s názvem „Vytvořené štěstí – struktura a nicota“ zahrnuje site-specific instalaci a sérii skleněných objektů. Objekty vychází ze silného konceptu i materiálu – skla a byly vytvořeny speciálně pro tuto pražskou výstavu. Výstava představuje jakési uchopení a utvrzení struktury, strachu a štěstí v rámci jediné reality.

Celý článek

Kurz leptání skla

Kurz povede Miroslava Kupčíková, autorka výstavy Na hraně, která je aktuálně k vidění v Pražské galerii českého skla. Tento kurz má za úkol naučit techniku leptání/matování skla v ´domácích´ podmínkách. K dispozici budete mít 1 skleničku. Můžete si přinést i Vaši vlastní skleničku, misku a podobně, jen nesmí být z varného (borosilikátového) skla. Vhodné pouze pro dospělé nebo děti s doprovodem dospělých.

Minimální počet, aby mohl kurz proběhnout, je 5 účastníků.

Nutná registrace: info@praguegallery.com

Kurz je ZDARMA a uskuteční se 23. 5. 2015 ve 14:00

X. Glass Exellence – výstava Na hraně výtvarnice a sklářky Miroslavy Kupčíkové

V pondělí 20. dubna 2015 v 18h proběhne vernisáž výstavy Na hraně výtvarnice a sklářky Miroslavy Kupčíkové.

Miroslava Kupčíková pracuje v posledních letech nejvíce s průmyslovými materiály. Zabývá se zkoumáním hranic, novými souvislostmi a vnitřním napětím mezi křehkým sklem a pružnou pryžovou duší. Kupčíková se věnuje zejména momentům napětí a rovnováhy, které jsou výsledkem propojení těchto odlišných forem. Jedná se tak o proces hledání hranic jednotlivých materiálů, jež jsou zasazeny do konkrétního prostředí, jako jeho nově působící součást.

V prostorách PGČS budou prezentovány mimo jiné objekty nazvané Dech duše, které dosud nebyly nikdy vystaveny. Při tvorbě těchto objektů experimentovala autorka přímo na huti. „Během procesu vytváření těchto děl jsem vyzkoušela vyfouknutí celého objemu pryžové duše přímo do skloviny. Vzduch byl přenášený pomocí hadičky a sklářské píšťaly – díky tomu mohl být vzduch vytlačován přímo do skloviny a proměňovat se, růst v nový objekt,“ dodává Kupčíková. Celý experiment byl zdokumentován a krátký sestřih videa bude na výstavě ke zhlédnutí spolu s vystavovanými objekty.

Umělkyně hledá tvůrčí nápady v krajině a prostředí, ze kterého pochází, v tradicích a ručních řemeslech. Ráda experimentuje s materiálem.  Baví ji plastiky tvarované foukáním na huti nebo nad kahanem, stejně jako plastika tavená. Sklo se stalo jejím hlavním výrazovým prostředkem. Na práci se sklem autorku inspiruje zejména fakt, že může pracovat nejen s hmotou a strukturou, ale především také se světlem ve všech jeho podobách.

Miroslava Kupčíková je absolventkou ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zúčastnila se soutěžní výstavy Stanislav Libenský Award 2012 se svou bakalářskou prací Folklor  a v roce 2014 se taktéž dostala do úzkého výběru této mezinárodní výstavy, a to s magisterskou prací Pneuma. Ve stejném roce vyhrála v rámci soutěže zvláštní cenu za návrh aukční lahve Pilsner Urquell.

Výstava bude probíhat od 21. 4. do 22. 5. 2015

Prezentace M. Kupčíkové ke stažení zde

 

 

 

Komentovaná prohlídka výstavy a turnaj ve skleněnkách

Přijďte v sobotu 11. 4. 2015 v 14:00 do Pražské galerie českého skla zažít výstavu S. Libeský Award: jinak perspektivou skleněnky během komentované prohlídky s kurátorem Jiřím Neubertem a při té příležitosti si přímo v Galerii zahrát kuličky s Martou Völfelovou, vicemistryní světa a několikanásobnou mistryní republiky žen v kuličkách.

Zatímco dosavadní expozice soutěžní sklářské výstavy Stanislav Libenský Award byly přehlídkou všech účastníků jednotlivých ročníků, současná výstava v prostorách Pražské galerie českého skla je selektivní a do jisté míry i konfrontační.  Mezi pracemi z roku 2014 se po vzoru guerillových výsadkářů objevuje i několik prací z minulých ročníků. Kurátor výstavy Mgr. Jiří Neubert upřesňuje: „Užší výběr několika děl je sestaven kolem jednotícího konceptu „zahalené myšlenky“, neboť spíše než na formální dokonalost je dán důraz na díla, která pracují s jedinečnou schopností skla rozehrávat hru odhalování a zahalování významu.“ Sklo nás totiž upozorňuje na samotný proces vnímání. Tento proces ilustruje dobře zkušenost s duhovou skleněnkou. Skleněnka je koncentrovaná hmota, kterou je možné prohlédnout. Duhovky mají pomyslná jádra, která však obtížně identifikujeme, kloužeme po barevných spirálách sem a tam, hledáme tvar, myšlenku. Jak se vlastně rodí taková myšlenka?

Po komentované prohlídce bude následovat turnaj v kuličkách, který se odehraje přímo v prostorách Galerie pod vedením Marty Völfelové a Katky Mišovičové, členek kuličkářského týmu GLÁSFÉRTÝM. Turnaje se může zúčastnit úplný začátečník stejně jako pokročilejší jedinci. Pravidla budou vysvětlena na místě a turnaj není nijak věkově omezený.

komentov

Turnaj:

Komentovaná prohlídka:

IX. Glass Excellence – přednáška S. Petrové a výstava Libensky Award: jinak

V úterý 24. února 2015 v 18h proběhne přednáška emeritní profesorky Univerzity v Sunderlandu Sylvy Petrové Co víme o skle a vernisáž výstavy Stanislav Libenský Award: jinak.

Přednáška s podtitulem Úvod do problematiky moderní sklářské tvorby je určena zájemcům o moderní sklo 20. a 21. století z řad sběratelů, profesionálů, ale i široké veřejnosti. Přednáška poskytne základní systematické informace o globální sklářské produkci, o postavení soudobého českého skla v rámci světové autorské tvorby a neopomene ani téma autorské tvorby v kontextu světové produkce. Vysvětlí, jak rozumět užívané terminologii a základním sklářským technikám, přinese i aktuální zajímavosti spojené s tématem. Výklad bude doplněn vizuálními příklady.
Prof. Sylva Petrová je mezinárodně uznávaná kurátorka, vědecká pracovnice, publicistka, vysokoškolská pedagožka a znalkyně soudobého uměleckého skla. Petrová působila do roku 2012 na Univerzitě v Sunderlandu ve Velké Británii. Během své 36leté praxe v oboru napsala 7 samostatných knih a publikovala na sto článků v odborných periodikách.

Ve druhé části večera bude představena výstava Stanislav Libenský Award: jinak. Každoročně pořádaná soutěžní sklářská výstava Stanislav Libenský Award je dnes již tradiční příležitostí pro mladé výtvarníky z celého světa prezentovat svá díla na podzim v Praze. Nyní budou díla z této výstavy představena v prostorách PGČS „jinak“. Jiný bude hlavně kontext vystavených děl. Zatímco dosavadní expozice byly přehlídkou všech účastníků jednotlivých ročníků, současná výstava je selektivní a do jisté míry i konfrontační. „Objekty budou představeny v prostorových a tematických vazbách tak, aby je divák vnímal v souvislostech a navázal s nimi nový dialog,“ upřesňuje kurátor výstavy Mgr. Jiří Neubert a pokračuje: „Užší výběr několika děl bude sestaven kolem jednotícího konceptu „zahalené myšlenky“, neboť spíše než na formální dokonalost bude dán důraz na díla, která pracují s jedinečnou schopností skla rozehrávat hru odhalování a zahalování významu.“ Mezi pracemi z roku 2014 se po vzoru guerillových výsadkářů objeví i několik prací z minulých ročníků.
Výstava je součástí širšího záměru prezentovat Stanislav Libenský Award nejen jako ojedinělou možnost pro začínající umělce, ale i jako výjimečnou příležitost pro českou kulturu.

Výstava bude probíhat od 25. 2. do 20. 4. 2015

Tisková zpráva

Mediální ohlasy:

Proti šedi

GE_IX_SLA_jinak_Petrova

Přednáška:

Výstava:

Vyhlášení vítězů soutěže Staň se sklářem

Vyhlášení vítězů soutěže Staň se sklářem a vernisáž vítězných uměleckých děl žáků ZŠ Norbertov

17. června 2014 od 15h

Program Staň se sklářem je součástí doprovodných programů tradiční podzimní mezinárodní výstavy skla Stanislav Libenský Award a je určen žákům II. stupně ZŠ. Seznamuje je s praxí sklářského výtvarníka, designéra a umělce. Prostřednictvím konkrétních sklářských děl se žáci poučili o vlastnostech skla a výrobních technik a poznali jeho různé podoby od užité formy po uměleckou. Na základě získaných vědomostí pak pod vedením svých profesorů vypracovali vlastní a často úplně první návrh na sklářský objekt.

Na výstavě Stanislav Libenský Award 2013 našli žáci ZŠ Norbertov inspiraci pro svou tvorbu a poslali své návrhy. Na jaře skláři Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově – nejstarší sklářské školy v Evropě, pod vedením vedoucího oddělení tvarování, malování a leptání skla Mg.A. Ladislava Průchy, vybrali tří vítězné práce a vyrobili umělecké díla, které budou poprvé k vidění v Pražská galerie českého skla v Nuslích.

Jména vítězů Adéla Karásková, Michaela Merxbauerová, Valentýna Klubová budou poprvé oznámena světu a tvůrcům samotným na vernisáži. Studentky si tak prochází tvůrčí cestou, od vypracování návrhu až po prezentace na výstavě.

Pražská galerie českého skla (PGČS) se zaměřuje na prezentaci, popularizaci a ochranu fenoménu uměleckého sklářství s důrazem na českou tvorbu v mezinárodní konfrontaci. Na základě těchto priorit iniciovala a realizovala v roce 2009 mezinárodní soutěžní výstavu Stanislav Libenský Award, která od té doby každým rokem představuje v Praze vývoj uměleckého sklářství na základě tvorby nastupující sklářské generace napříč kontinenty. Další aktivitou PGČS jsou pravidelná setkání Glass Exellence ve sklářském umění – celoroční program výstav spojených s vernisáží a debatou se sklářskými tvůrci ve slunných prostorách bývalého mlýna na sóju, který byl zrekonstruován na moderní loft.

Pozvánka – Staň se sklářem

XIII. – Glass Excellence – přednáška PhDr. Petra Nového – QUO VADIS ČESKÉ SKLO?

V úterý 27.5.2014 od 18h proběhne přednáška PhDr. Petra Nového, hlavního kurátora Muzea skla   a bižuterie v Jablonci nad Nisou a šéfredaktora časopisu Sklář a keramik. Bude hovořit o podobách českého designového, dekorativního a užitkového skla posledních tří let.

Co je trend, co design, co produkce podle samotných českých výrobců, designových studií i firem se stovkami zaměstnanců?

Řeč bude také mimo jiné o Mezinárodním trienále skla a bižuterie, které pořádá Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a které začíná v červnu letošního roku. Jeho hlavní součástí je výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE, kde se představí celkem 75 sklářských a bižuterních značek, českých  i zahraničních.

Na přednášce, doprovázené obrazovým doprovodem, bude prezentováno 27 českých sklářských firem.

Tisková zpráva

10359235_632256456868055_4011579803130612028_n

10356249_636039606489740_4392217099769736162_n

 

XII. – Glass Excellence – Irena Czepcová

Od 30. dubna 2014 jsou v Pražské galerii českého skla k vidění nová díla a speciální instalace sklářky Ireny Czepcové. Autorka se zde představuje na samostatné výstavě Modifikace, u jejíž příležitosti vytvořila instalaci určenou pouze pro originální prostory moderního loftu Galerie. Vnitřní skleněné stěny jsou vymalovány technikou, které se v posledních letech věnuje. Expozice tak spojuje obě dominanty její tvorby – světlo a prostor. Název výstavy odkazuje nejen na vznik nových objektů, ale také zaznamenává sklářský proces tavení v peci, který nelze zcela do důsledku řídit.

 Od roku 2010 vstupuje do tvorby Ireny Czepcové motiv dekorovaných malířských válečků, které sbírá  a aplikuje na skleněné objekty. Promyšlený koncept se nesporně odráží jak v originálním technickém řešení, tak v autorčině estetickém cítění pro hmotu a prostor.

V posledních letech svou tvorbu doplňuje o světelný zdroj. Vzniká tak řada světelných instalací, kde autorka zpracovává pojetí barvy, intenzity světla a jeho působení na diváky. V aktuální tvorbě posouvá pojetí světla a prostoru orientované na site specific.

Sklářka s mezinárodním přesahem

Irena Czepcová (*1986) vystudovala u Ilji Bílka v ateliéru Sklo na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Za svou uměleckou kariéru absolvovala zahraniční studijní stáže v Polsku a v Maďarsku. V roce 2012 získala druhé místo na 5. ročníku mezinárodní soutěže Junior Glass Match Sanssouci, kde se prosadila v konkurenci dvaceti čtyř studentů vysokých škol. V témže roce získává stipendium pro pracovní pobyt na univerzitě v Sunderlandu (VB). V roce 2013 byla nominována na titul Objev roku v rámci Czech Grand Design. V Praze byly její instalace k  vidění mimo jiné na mezinárodní sklářské výstavě Stanislav Libenský Award 2013. V současnosti je členkou výtvarné skupiny Penocze a zároveň pracuje v oddělení vývoje u sklářské firmy Brokis.

Tisková zpráva

10262109_617968211630213_3074856722078130666_n

XI. – Glass Excellence – Mozaika z hotelu Praha

V úterý 1. dubna 2014 od 18h pořádá Pražská galerie českého skla setkání u příležitosti záchrany stropní skleněné mozaiky Slunce z bývalého Hotelu Praha. Debaty se účastní autorka, ak. mal. Eliška Rožátová a ak. soch. Magdalena Kracík Štorkánová odbornice na mozaikové umění z Art a craft MOZAIKA, která celou záchranu s cílem zachovat jedinečné kulturní dědictví dobového výtvarnictví a designu přelomu 70. a 80. let realizovala. Skleněná kruhová mozaika Slunce je z ručně mačkaných segmentů o velikosti 1cm, má  v průměru 9m a zabírá plochu 63,5 m2.

V roce 1989 se hotel stal majetkem hlavního města Prahy a byl zpřístupněn veřejnosti.  Ve správě ho měla Praha 6 a byl provozován jako pětihvězdičkový hotel. V roce 2002 byl prodán do soukromého vlastnictví a začalo se jednat o demolici budovy, jejíž poslední spásou mohlo být prohlášení hotelu kulturní památkou. Ministerstvo kultury tento návrh ovšem neschválilo a tak lednu 2014 získala společnost PPF povolení k demolici hotelu.

Po půlročních vyjednáváních Magdaleny Kracík Štorkánové s majitelem hotelu byla mozaika darována občanskému sdružení Art a craft MOZAIKA, které se zabývá ochranou a rehabilitací muzivního (mozaikového) umění.  „Ať už je konec budovy sebe smutnější, jsem vděčná, že nám byl umožněn vstup do hotelu a sejmutí mozaiky, ačkoliv jsme byli striktně limitováni čtrnácti dny práce“ uvedla  žena stojící za aktem záchrany mozaik a pokračuje: „Ráda bych podotkla, že majitel nám vyšel vstříc, jednání bylo korektní, byť zdlouhavé a mozaiku se podařilo zachránit skutečně za pověstných pět minut dvanáct.“

Autorka abstraktní kompozice Slunce Eliška Rožátová studovala v ateliéru profesora Kaplického         a Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a patří ke generaci umělců, kteří vstoupili do výtvarného dění na konci 60. let. Je autorkou četných realizací ve veřejném prostoru a v architektuře; např. skleněná mozaika do koncertní síně Atrium 7×5,5m z roku 1982 dnes instalovaná fragmetárně ve foyer Muzea Skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, mozaika na fasádě obchodního domu na náměstí v Michalovicích (SR) 7,5x10m z roku 1975. Její dílo je vždy v symbióze a harmonii s okolní architekturou a prostorem. Věnovala se propojování sklářských technik s mnohými inovacemi a technologickými postupy vždy taky, aby uplatnila svůj smysl pro vytříbenou barevnou kompozici a malbu. Dokázala vytvořit imaginární prostor a niterný prožitek z vnitřní krajiny. Byla oceněna čestným uznáním za díla v českém pavilonu na Expu’ 67 v Montrealu.

Pražská galerie českého skla ve spolupráci s Art a craft MOZAIKA chce pomoci najít nový výstavní prostor pro toto jedinečné monumentální dílo. „Jedná se o ojedinělou příležitost obohatit muzejní sbírky či jiné prostory o tuto cennou mozaiku a zpřístupnit ji tak široké veřejnosti.“ zdůrazňuje ředitelka PGČS Kateřina Čapková.

Mozaika Slunce je svědectvím o prosperujícím českém sklářském průmyslu užívaném ve stavebnictví 70. a 80. let. Každé takové originální monumentální dílo má svou duši a jsou za ním četné osobní příběhy autorů a jejich spolupracovníků. Materiály a technologie zatavení skla k duralovým deskám používaným  pro konstrukci letadel a kosmických lodí (vyrobeno v Aero Vodochody) jsou unikátním svědectvím uměleckého ztvárnění ve veřejném prostoru.

Tisková zpráva

Mediální ohlasy:

iDNES.cz

MF DNES (6.2.2014)

Prague Post

Glass is more!

Literárky

Jablonecký deník 

Rozhovor s ak.mal. Magdalenou Kracík Štorkánovou u příležitosti záchrany mozaiky Slunce z hotelu Praha.
Radio Wave – Ivana Veselková

10012599_605893776170990_888845908_n

X. – Glass Excellence – Becherovka – Pohár českých designérů

Dne 17. prosince 2013 od 18h proběhne v Pražské galerii českého skla prezentace likérových skleniček, které byly navrženy speciálně pro Becherovku Original v rámci soutěže Becherovka – Pohár českých designerů. Na místě si budete moci prohlédnout všechny likérové skleničky, tzv. becherky, které byly v soutěži od roku 2009 navrženy. Cílem této soutěže je vyzdvihnout tradici dvou ikon českého průmyslu – sklářství a karlovarského bylinného likéru.

Součástí večera bude debata se sklářskou designérkou Jitkou Kamencovou Skuhravou, která se v r. 2009 zúčastnila mezinárodní sklářské soutěže Stanislav Libenský Award, kterou pořádá PGČS. Objekt, který při této příležitosti představila, Dropsy 2006, je inspirován táním ledu, který má stejný charakter jako žhavé sklo  a jehož podoba se přirozeně neustále proměňuje.

Ve stejném roce se autorka zúčastnila soutěže Becherovka – Pohár českých designérů. Sklenička, kterou Jitka Kamencová Skuhrová pro Becherovku navrhla, vychází svým tvarem z tradice funkcionalismu. Její jednoduché linie respektují především její užitnou kvalitu. Plastický reliéf je inspirovaný vodní hladinou a mihotavým pohybem vlnek.

Jitka Kamencová Skuhravá se v současné době věnuje navrhování světelných plastik do architektury, nápojovým setům, ručně foukaným objektům, rytému a broušenému sklu.  Spolupracuje s architekty a interiérovými designéry a její tvorba bývá charakterizována jako organický skleněný a světelný design.

Becherovka – Pohár českých designérů

Momentálně probíhá 4. ročník soutěže Becherovka – Pohár českých designérů, do kterého bylo přihlášeno 172 originálních návrhů nových likérových skleniček, ze kterých vybrala odborná porota pět finalistů. V porotě zasedli například architekt a designér Bořek Šípek a Milan Hlaveš z UPM. Veřejnost může až do poloviny ledna 2014 vybrat prostřednictvím hlasování na webových stránkách Becherovky Original vítěznou skleničku 4. ročníku, která bude následně vyrobena v limitované edici. Momentálně je na trhu k dispozici vítězná sklenička 3. ročníku od designéra Petra Mikoška ze studia BOA Design.

V Pražské galerii českého skla si budete moci všechny finálové a vítězné becherky prohlédnout až do poloviny ledna 2014.

Tisková zpráva

Mediální ohlasy:

Výběžek.cz

Recenze:

Sklářská designérka Jitka Kamencová Skuhravá aneb ti, co něco opravdu umí, jsou skromní

 

1482880_551372551623113_2072961654_n