XI. Luxus pro každého: Kapitoly z historie a současnosti umělecké krystalerie

Jedenáctý díl: (Staro)nová tvář umělecké krystalerie (1958 – 1989).
V oboru užitkového a dekorativního lisovaného skla výrobci z Čech a Moravy nikdy nepatřili mezi významné světové hráče, kteří by se mohli rovnat USA, Německu či Francii. Jinak je tomu ale v případě luxusního lisovaného skla, pro nějž začali již v první polovině 20. století invenční vývozci z Jablonecka užívat název „umělecká krystalerie“. První ze slov odkazuje k výjimečnosti vzorů, druhé ke slovu křišťál, jež na zákazníky ve spojení s českým sklem spolehlivě působí dosud. Co to tedy je umělecká krystalerie? Kdo, jak a pro koho ji vyráběl a vyrábí? Na tyto a řadu dalších otázek hledá odpovědi tento seriál.

Krystalerie znovu na tahu – Karel Koňák a Václav Plátek

Na přelomu 50. a 60. let 20. století, v souvislosti s celkovou resuscitací českého sklářství, které začala komunistická vláda po letech přehlížení podporovat, se oživení dočkala též umělecká krystalerie a krystalerie obecně. Přestože těžiště výroby i nadále zůstalo v sortimentu zhotovovaném z meziválečných forem, prostor pozvolna dostávaly i nové vzory. Jediným výrobcem všech typů krystalerie se stal n. p. Jablonecké sklárny se sídlem v Dolním Polubném (později Desné).

Patrně jako první se navrhování „běžné“ krystalerie – a to v rámci PZO Skloexport – věnoval Karel Koňák, absolvent odborné sklářské školy v Železném Brodě a odborné bižuterní školy v Jablonci nad Nisou (obor pasíř). Jednalo se například o popelníčky ve stylizované formě zvířat, popelníčky s malovanými národními motivy či karetními symboly nebo tradicionalistické návrhy váziček, slánek a pepřenek s víčky v podobě muchomůrek a slepic (1956 – 1959).

Pro uměleckou krystalerii byl důležitým mezníkem nástup Václava Plátka (1917 – 1994), na místo interního návrháře n. p. Jablonecké sklárny. Plátek – absolvent železnobrodské sklářské školy a VŠUP v Praze – zastával po roce 1948 post vedoucího výtvarníka postupně v národních podnicích Borské sklo, Železnobrodské sklo a v Ústředním výtvarném středisku pro průmysl skla a keramiky. Během pouhých tří let (1957 – 1960) Plátek přišel s řadou jednotlivých nápadů a konceptů. Kompletní archiv jeho návrhů a četné hotové výrobky jsou dnes uloženy v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie.

Plátek dokázal v oboru umělecké krystalerie skloubit soudobé estetické požadavky s praktičností a funkčností. Přestože se jeho práce dočkala uznání i na mezinárodním poli – jím navržený elegantní popelník byl oceněn Čestným diplomem na výstavě EXPO 1958 v Bruselu – obchodně se o jednoznačný úspěch nejednalo. Po odchodu z Jabloneckých skláren Plátek působil jako docent na VŠUP v Praze.

Fenomén Hanuš a (staro)nová krystalerie

Když Plátek v roce 1960 z Jizerských hor odešel, nahradil jej na místě podnikového návrháře Václav Hanuš (1924-2009), absolvent odborné šperkařské školy v Turnově a pražské VŠUP, který dříve jako designér pracoval v n. p. Sklárny Inwald Teplice a PZO Skloexport. Hanušovi krystalerie učarovala. Až k realizaci během svého dlouhého působení v Jabloneckých sklárnách (do roku 1985) dovedl stovky návrhů od drobných sypátek po masivní rozměrné vázy. Jím navržené předměty jsou výtečným dokladem proměn estetiky 60. – 80. let 20. století, zároveň však Hanuš dokázal mistrně pro výrobu adaptovat též předválečné formy, které drobně tvarově modifikoval („vložkoval“). Vznikl tak ojedinělý typ (staro)nové krystalerie rozvíjející funkcionalistický odkaz 30. let 20. století. I Hanušovy návrhy a početná kolekce jím navržených předmětů jsou dnes uloženy v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie.

Když v roce 1983 do Jabloneckých skláren nastoupil mladý absolvent odborné sklářské školy v Kamenickém Šenově (obor rytí skla) Josef Kruml (*1957), vypadalo to, že nové vzory krystalerie budou vznikat i nadále. Bohužel po definitivním odchodu Václava Hanuše z podniku se navrhování tohoto typu skla ocitlo na okraji firemního zájmu. Stabilní odbyt stávajících vzorů – mezi nimi samozřejmě i předválečné kolekce INGRID – potřebám trhu a vkusu zákazníků dostačoval. Krumlovy návrhy tak většinou zůstaly pouze na papíře. Roku 1993 bylo v nástupnické firmě místo interního návrháře definitivně zrušeno.

Fotogalerie

Vázička z lisovaného křišťálového skla, 1957

Firma Jablonecké sklárny n. p., Dolní Polubný
Návrh Karel Koňák
Reprodukce z dobového časopisu

Popelníky z lisovaného křišťálového skla, 1958-1959

Firma Jablonecké sklárny n. p., Dolní Polubný
Návrh Karel Koňák
Reprodukce z dobového časopisu

Návrhy flakónů, 1957

Firma Jablonecké sklárny n. p., Dolní Polubný
Návrh Václav Plátek
Ze sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Flakóny z lisovaného skla s broušenými zátkami, 1959

Firma Jablonecké sklárny n. p., Dolní Polubný
Návrh Václav Plátek
Reprodukce z dobového časopisu

Popelník z broušeného skla, 1957-1958

Firma Jablonecké sklárny n. p., Dolní Polubný
Návrh Václav Plátek; Čestné uznání EXPO Brusel, 1958
Reprodukce z dobového časopisu

Popelník z broušeného skla s rytým lineárním dekorem, 1959-1960

Firma Jablonecké sklárny n. p., Dolní Polubný
Návrh Václav Plátek
Reprodukce z dobového časopisu

Dózy z lisovaného skla, 1960

Firma Jablonecké sklárny n. p., Dolní Polubný
Návrh Václav Hanuš
Reprodukce z dobového časopisu

Těžítko z broušeného skla, 1963

Firma Jablonecké sklárny n. p., Dolní Polubný
Návrh Václav Hanuš
Reprodukce z dobového časopisu

Popelníky z broušeného skla, 1969

Firma Jablonecké sklárny n. p., Dolní Polubný
Návrh Václav Hanuš
Dobová reprodukce

Vázy z broušeného skla, 1979

Firma Jablonecké sklárny n. p., Desná
Návrh Václav Hanuš
Dobová reprodukce

Souprava z automaticky lisovaného skla, 1983

Firma Jablonecké sklárny k. p., Desná
Návrh Václav Hanuš
Dobová reprodukce

XII. Luxus pro každého: Kapitoly z historie a současnosti umělecké krystalerie

Dvanáctý a závěrečný díl: Vytrácení (od 90. let 20. století po současnost).
V oboru užitkového a dekorativního lisovaného skla výrobci z Čech a Moravy nikdy nepatřili mezi významné světové hráče, kteří by se mohli rovnat USA, Německu či Francii. Jinak je tomu ale v případě luxusního lisovaného skla, pro nějž začali již v první polovině 20. století invenční vývozci z Jablonecka užívat název „umělecká krystalerie“. První ze slov odkazuje k výjimečnosti vzorů, druhé ke slovu křišťál, jež na zákazníky ve spojení s českým sklem spolehlivě působí dosud. Co to tedy je umělecká krystalerie? Kdo, jak a pro koho ji vyráběl a vyrábí? Na tyto a řadu dalších otázek hledá odpovědi tento seriál.

Krystalerie jako rodinné stříbro

Po privatizaci státních podniků na počátku 90. let 20. století vzniklo v Jizerských horách několik výrobců krystalerie, největšími z nich byly Ornela Zásada (zal. 1992, její sklářská divize spravující sklářské hutě na Desensku) a Jizerské sklo Lučany nad Nisou (zal. 1992, provoz kamenická huť v Josefově Dole; od 2003 součást Ornely). Některé z kovových forem zůstaly janovské společnosti Vitrum (zal. 1992), obnovena byla firma František Halama v Železném Brodě (všechny původní vzory však získala až po roce 1997).

V 90. letech se umělecké i „běžné“ krystalerii dařilo, udržela si své zákazníky a našla i nové, utěšeně se rozvíjel například obchod se Spojenými státy. Populární zůstala značka INGRID i opakní skloviny zdařile imitující jadeit a lapis lazuli. Ornela se proto rozhodla do své kolekce investovat finanční prostředky, aby mohla nabízet též moderní vzory a nejen osvědčené meziválečné flakóny, vázy, karafy či popelníky.

Například mezi lety 1998 – 2000 pro ni navrhl Rony Plesl flakóny nazvané KRAKATIT nebo žardiniéry KARUSEL, NERO, TITANIC a NOE. Později s firmou na řadě návrhů spolupracovalo Studio IRDS (Ingrid Račková, David Suchopárek; soubor umělecké krystalerie inspirovaný antickou mytologií, 2002-2007) na solitérech pak Václav Hanuš (2003/2004), Ilona Staňková, Dagmar Šubrtová či Vladimír Komňacký. Nemalé prostředky firma investovala do pečlivě vypravených reprezentativních nabídkových katalogů, pravidelně se účastnila též prestižního veletrhu AMBIENTE ve Frankfurtu nad Mohanem.

Krystalerie v novém tisíciletí

Designové novinky bohužel Ornele nepřinášely takový finanční efekt, jaký vedení společnosti čekalo. Když se do odbytových potíží začala dostávat i „klasická“ produkce – na čemž se podepsal neúspěšný dlouhý soudní spor s jabloneckou firmou JaS Schubert, která začala z nových forem zhotovovat úspěšné meziválečné vzory z kolekce INGRID (to konec konců činila i firma TOM z Bělé pod Bezdězem), jež dříve nabízela jen Ornela – začala firma vzorování a výrobu krystalerie utlumovat, až ji v roce 2008/2009 téměř zastavila.

Zdá se, že o moderní vzory krystalerie dnes nemají zákazníci zájem (krystalerii jako takové navíc nepřeje například ani všudypřítomné „antikuřáctví“, protože popelníky patřily mezi důležitou a početnou součást celkové nabídky). Zatímco firma JaS Schubert se časem propracovala alespoň k svébytným historizujícím vzorům, TOM více méně jen replikuje „desenskou“ meziválečnou produkci. Tradiční meziválečné a poválečné kolekce se drží též rodinná firma František Halama. Vzory jizerskohorské krystalerie z těchto období s úspěchem nabízí též některé další firmy, například brusírna Pesničák v Josefově Dole.

Poptávka po řadě výrobků z kolekce INGRID stále trvá. Obor jako takový ale již v podstatě neexistuje. Místo tisíců vzorů se jich na trhu uplatňuje několik desítek. Z průmyslové výroby, i když náročné a vkusné, se stává téměř etnografická záležitost – zapomínané řemeslo. Nezbývá než věřit, že se umělecká krystalerie přesto nakonec nestane jen vzpomínkou. Křišťálovou a – matnou.

Doporučená literatura k tématu:

  • Nový Petr, Lisované sklo a krystalerie v Jizerských horách, Jablonec nad Nisou 2002 (vyprodáno)
  • Časopis Pressglas-Korrepsondenz; od 1998

Největší veřejná sbírka krystalerie na světě:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou; umělecká krystalerie je součástí stálé expozice

Fotogalerie

Váza Viola, 2004

Firma Ornela a.s. Zásada, divize Desenské sklárny
Návrh Václav Hanuš
Foto Ornela a.s., Jiří Kovanic

Váza Horské lilie, 2005

Firma Ornela a.s. Zásada, divize Desenské sklárny
Návrh dekoru Ilona Staňková
Foto Ornela a.s., Jiří Kovanic

Set Horské lilie, 2005

Firma Ornela a.s. Zásada, divize Desenské sklárny
Návrh dekoru Ilona Staňková
Foto Ornela a.s., Jiří Kovanic

Žadiniréra karusel, 1999

Firma Ornela a.s. Zásada, divize Desenské sklárny
Návrh Rony Plesl
Foto Ornela a.s., Jiří Jiroutek

Vázy Hermés a Dionýsos, 2002

Firma Ornela a.s. Zásada, divize Desenské sklárny
Návrh Studio IRDS
Foto Ornela a.s., Jiří Kovanic

Lisovaná plastika Elektra, 2002-2005

Firma Ornela a.s. Zásada, divize Desenské sklárny
Návrh Studio IRDS
Foto Ornela a.s., Jiří Kovanic

Lisovaná plastika Prométheus, 2002-2005

Firma Ornela a.s. Zásada, divize Desenské sklárny
Návrh Studio IRDS
Foto Ornela a.s., Jiří Kovanic