I. Luxus pro každého: Kapitoly z historie a současnosti umělecké krystalerie

První díl: Předpoklady pro rozvoj výroby umělecké krystalerie v Čechách. V oboru užitkového a dekorativního lisovaného skla výrobci z Čech a Moravy nikdy nepatřili mezi významné světové hráče, kteří by se mohli rovnat USA, Německu či Francii. Jinak je tomu ale v případě luxusního lisovaného skla, pro nějž začali již v první polovině 20. století invenční vývozci z Jablonecka užívat název „umělecká krystalerie“. První ze slov odkazuje k výjimečnosti vzorů, druhé ke slovu křišťál, jež na zákazníky ve spojení s českým sklem spolehlivě působí dosud. Co to tedy je umělecká krystalerie? Kdo, jak a pro koho ji vyráběl a vyrábí? Na tyto a řadu dalších otázek hledat odpovědi tento seriál.

Jizerské hory a lisované sklo

Idea umělecké krystalerie nepochází z Čech. Stejně jako v případě řady dalších sklářských a zejména bižuterních oborů se jedná o import ze zahraničí, jenž se díky schopnostem obchodníků a zručnosti sklářů i rafinérů ze srdce Evropy podařilo díky návaznosti na stávající výrobní tradici inovovat a rozvinout.

V Jizerských horách se již od druhé poloviny 18. století technologií lisování do klešťových forem zhotovovaly nejen bižuterní polotovary (kameny, perle, vložky) a lustrové sklo (ověsy různých tvarů), ale i flakóny malých rozměrů, když větší se zhotovovaly foukáním. Všechno zboží se poté brousilo, často malovalo zlatem, někdy rylo. Jen lustrových ověsků se v první třetině 19. století v kraji zhotovovalo na jeden milión kusů ročně!

Zrození krystalerie a její postavení na světovém trhu

V 70. letech 19. století se produkce drobného skleněného zboží (vedle flakónů tehdy hlavně kancelářské sklo – kalamáře a těžítka) v kraji rozmohla natolik, že tento sortiment začali exportéři zákazníkům nabízet pod souborným obchodním názvem „krystalerie“. Jednalo se totiž většinou o bezbarvé křišťálové sklo lisované do často vícedílných kovových forem s negativním dekorem, z nichž dominovaly nápodoby tzv. diamantového výbrusu, s nímž již v době empíru ovládly svět sklárny z Britských ostrovů. Předlisovaný dekor jizerskohorští brusiči pouze přebrousili, čímž se bez viditelné ztráty kvality značně snižovala cena zboží.

Koncem 19. století na severu Čech v oboru krystalerie pracovali téměř tři tisíce lidí, čemuž odpovídala i šíře sortimentu. V komplexnosti nabídky tehdy neměla jizerskohorská produkce ve světě konkurenci. Přehledně lze tyto nesčetné výrobky zařadit do skupin péče o tělo, kultura stolování, psací stůl – kancelář – škola, životní styl – volný čas – podnikání, svítidla a díly pro jejich výrobu. Již od 70. let byly velice oblíbené též lisované figury, většinou z matovaného křišťálového skla (slavní a mocní tohoto světa, světci, andělíčci, zástupci živočišné říše aj.).

Odbytové potíže a jejich důvody

S velkým počtem výrobců samozřejmě v kraji sílilo soupeření o místo na slunci, jež některé svádělo ke snahám ušetřit při rafinaci za každou cenu. Například místo dobrušování se zboží začalo pouze leštit v ohni, což vytlačovalo dosud užívané – a viditelně kvalitnější – ruční leštění pomocí topolových kotoučů. Po první světové válce přišlo ke slovu ještě méně dokonalé leštění v kyselině. Rozšířeným nešvarem bylo též zcizování úspěšných vzorů, což se nedařilo vymítit ani profesním společenstvům. Důsledky? Samozřejmě nadprodukce, nízké prodejní ceny, žebrácké mzdy v oboru a hrozící postupná ztráta renomé na světových trzích. Byl nejvyšší čas hledat nový typ sortimentu s vyšší přidanou hodnotou, který by jméno jizerskohorské krystalerie opět vylepšil.

Fotogalerie

Lustrové ověsky, typ z poslední třetiny 18. století

Jizerské hory, typ tehdy zvaný „pendeloques“
Lisované a broušené bezbarvé křišťálové sklo
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Flakónky na vonné směsi, typ z poslední třetiny 18. století

Jizerské hory
Lisované a broušené bezbarvé křišťálové sklo malované zlatem
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Flakónky na vonné směsi, typ z poslední třetiny 18. století

Jizerské hory
Lisované a broušené bezbarvé křišťálové sklo malované zlatem
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Dvojité flakónky na vonné směsi, typ z poloviny 19. století

Jizerské hory
Lisované a broušené barevné křišťálové sklo; dvojité flakónky jsou určené na čichací sůl a parfém na alkoholové bázi
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Flakónek v kovové montáži s figurkou, kolem 1900

Výrobce Josef Riedel, Dolní Polubný, prodejce Wilhelm Klaar, Jablonec n. N.
Lisované a broušené bezbarvé křišťálové sklo, další materiály (patrně kov a malovaný porcelán)
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Kolekce Krystalerie, kolem 1900

Firma Johann Umann, Potočná
Lisované a broušené bezbarvé křišťálové sklo
Reprodukce z dobové publikace

Kolekce Krystalerie – stolní souprava, kolem 1900

Firma Gebrüder Feix, Albrechtice v Jizerských horách
Lisované, broušené a ryté bezbarvé křišťálové sklo
Reprodukce z dobové publikace

Kolekce Krystalerie – stolní souprava, kolem 1900

Firma Gebrüder Feix, Albrechtice v Jizerských horách
Lisované a broušené bezbarvé křišťálové sklo
Reprodukce z dobové publikace

Lisovaná figura – Josef II., 1880/1890

Firma Josef Riedel, Dolní Polubný
Lisované a matované bezbarvé křišťálové sklo
Stálá expozice Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou