I. Krize a konjunktury ve sklářském a bižuterním průmyslu v letech 1700 – 1815

První konjunktura – první třetina 18. století

Pro sklo a bižuterii dnes v masmediích existuje v podstatě jen jedno slovo – krize. Vytrženo z kontextu působí těchto pět písmen vskutku démonicky. Je proto dobré si připomenout, že pro tento proexportní obor nejsou hluboké deprese, které se současníkům zdály být existenciální, nic nového. Stejně tak ale přicházela léta konjunktur a není zatím důvod nevěřit, že by se ekonomika přestala odvíjet v cyklech.

Počátky velkoobchodu s českým sklem spadají do posledních dvaceti let 17. století, kdy se mu začali věnovat jednotliví sklářští podnikatelé z Českolipska. Ti se brzy začali sdružovat do tzv. kompanií, aby zvýšili svůj provozní kapitál, snížili obchodní riziko a stali se na evropském trhu konkurenceschopnými. I proto tyto společnosti zřizovaly faktorie (zejména ve Španělsku a hanzovních městech), tj. vlastní obchodní pobočky se značnou autonomií. Výhodami byly jak přímý kontakt se zákazníky, tak bezprostřední poznání vkusu a možnost rychlé reakce na jeho proměnu. Již na počátku tak české sklářství získalo svůj unikátní proexportní charakter, jenž mu v dobách konjunktur přinášel vysoké zisky a tíživé ztráty v krizových letech.

První vývozci dokázali, díky svým kontaktům v zahraničí, velmi dobře využít potenciál novinkového českého křišťálového skla, dokonale čirého materiálu s vysokou brilancí, vhodného jak ke zdobení tradiční malbou, tak k módnímu broušení a rytině. Během první třetiny 18. století se k nabídce českého křišťálového dutého skla přiřadily lustry se skleněnými ověsy a skleněné imitace drahých kamenů, s nimiž však zpočátku obchodovali ve velkém spíše kosmopolitní židovští exportéři, nežli sklářské kompanie.

Díky velkému hladu po novinkovém skleněném zboží ze země ve středu Evropy české sklářství vzkvétalo – i přes četné válečné konflikty zuřící na starém kontinentu – v podstatě celou první třetinu 18. století. S rychle rostoucím počtem podnikatelů v oboru se poté konjunktura chýlila ke konci. Mnozí vývozci též začali obchodovat se sklem jiné nežli české provenience či nechávali v cizině realizovat celé zakázky. Ruce do klína samozřejmě nesložila ani zahraniční konkurence, která se snažila stůj co stůj odhalit tajemství výroby a zušlechťování českého křišťálového skla, což se jí nakonec podařilo.

Vleklá krize po roce 1789

Přestože již Sedmiletá válka zmítající střední Evropou v letech 1756-1763 obchodu se sklem a bižuterií rozhodně neprospěla, byla poměrně rychle překonána, a to i díky novinkám, například mnohačetným stolním souborům, mléčnému sklu, zrcadlům, novým typům lustrů, skleněné bižuterie či drobného skleněného zboží (flakóny). Na měnící se hospodářské podmínky již v 70.-80. letech 18. století reagoval též státní aparát, a to postupným oslabováním cechovního systému. Setrvalým problémem již tehdy byly celní předpisy jednotlivých zemí, bránící v duchu merkantilistických teorií svobodnému obchodu. Pokud byl dovoz zboží vůbec povolen, podléhalo vysokému clu.

Definitivní krizový zlom nastal až s Velkou francouzskou revolucí roku 1789, s níž na kontinent vstoupily všeobecný neklid a neurovnanost poměrů, jež trvaly až do roku 1815. Dlouhá válka s sebou přinášela veliká úskalí pro vývozce, navíc v Čechách se již tehdy přestávalo dostávat dřeva k otopu sklářských pecí a stoupala cena potaše, což v konečném důsledku prodražovalo výrobu a snižovalo zisky. S „novou“ Francií přišel do Evropy též nový módní styl – empír, na nějž čeští skláři nedokázali včas reagovat. Velmi silná konkurence jim vyrostla na britských ostrovech, kde se začal tavit těžký anglický křišťál, brilancí převyšující křišťál český. Zrodil se tu také novinkový typ tzv. diamantového výbrusu, jenž sklo ještě více přibližoval empírem vzývanému králi mezi drahokamy.

Svět tradičních sklářských kompanií se chýlil ke konci. Vaz jim zlomily Napoleonské války. S mírem však přišli noví podnikatelé, kteří se dokázali v proměněném světě velmi rychle zorientovat.

Fotogalerie

Pohár – Říšský orel s malým habsburským znakem, kolem 1720

Severní Čechy Křišťálové sklo, foukané, broušené, ryté, vlepovaný medailon s motivem říšského orla s malým habsburským znakem na prsou, v noze zatavena niť z rubínového skla
Stálá expozice Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, inventární číslo S4896, výška 22 cm.
Foto Tomáš Hilger (2009)

Svatební pohár, 1716

Severní Čechy, patrně sklárna Nový Svět, huťmistr Elias Müller (1672-1730) Rytina provedená v Krkonoších nebo Jizerských horách
Křišťálové sklo, foukané, broušené, ryté – erby hrabat Šliků a Kolovratů. Ze souboru zhotoveného patrně ke sňatku hraběte Františka Josefa Šlika s hraběnkou Annou Josefou Krakovskou z Kolovrat.
Stálá expozice Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, inventární číslo S3613 výška 19 cm.
Foto Tomáš Hilger (2009)

Dóza na cukroví z mléčného skla malovaného pestrými smalty

Reprodukce ze vzorníku sklárny hraběte Harracha v Novém Světě, 1784 – 1788.
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Přístav Terst u Jaderského moře

Tisk z počátku 19. století. Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Křišťálový ověskový lustr z konce 18. století

Riedelovské sklárny na Nové Louce nebo Kristiánově. Kresba.
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Číše s uchem a víkem – dar pro novomanželku, 1798

Hraběcí Harrachovská sklárna, Nový Svět nebo Knížecí Buquoyská sklárna Stříbrný vrch, rafinerie Carl Josef Lechner, Údolí u Nových Hradů
Křišťálové sklo, foukané, ryté – klasicistní ornament a dekorace, v medailonu text JOANNA / VEREHLIGTE K. / DEN 24. OCTOB. 1798 (Joanna, provdaná K., 24. října 1798)
Stálá expozice Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, inventární číslo S2877, výška 15,4 cm.
Foto Tomáš Hilger (2009)

Číška – Sv. Jáchym, 1780-1800

Hraběcí Harrachovská sklárna, Nový Svět
Mléčné sklo, foukané, malované zlatem a smalty – motiv sv. Jáchyma, text S. IOACHIM AVUS CHRISTI (Sv. Jáchym, děd Krista – otec Panny Marie)
Stálá expozice Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, inventární číslo S2974, výška 9,6 cm.
Foto Tomáš Hilger (2009)