Přednáška jihokorejské sochařky MgA. Song Mi Kim – pondělí 18. 4.16 od 18h

 

V pondělí 18. 4. od 18h proběhne přednáška  jihokorejské sochařky MgA. Song Mi Kim, která se před třinácti lety rozhodla poznávat sklo a odešla za ním do České republiky. Nenašla tady nakonec jen tento fascinující materiál a jeho nepřeberné technologické možnosti, ale také nové přátele, rodinu a domov. Sklo přijala s láskou a ono se jí odvděčilo vstřícností, stejně jako na ni coby výraznou osobnost pozitivně reagují čeští lidé. V rámci přednášky vás tedy paní Kim seznámí nejen se svým specifickým přístupem ke sklářskému umění, ale trochu také s jejím úhlem pohledu na obě tak zdánlivě odlišné kultury: českou a korejskou. S jemností a elegancí Vás provede křehkým světem svého skla pojímaného s citem pro materiál, vypravěčským talentem i specifickým pohledem na život často vztaženým k jeho aktuálním aspektům i prastarým legendám vzlínajícím z obou kultur.

Akademický malíř a bývalý vedoucí ateliéru skla na VŠUP prof. Vladimír Kopecký, který byl učitelem Song Mi Kim k této umělkyni dodává: „…je velmi obtížné adekvátně vyjádřit slovy specifickou jedinečnost výtvarného díla a ještě k tomu neseného velebností dálného východu, z její vlasti. Umění Song Mi Kim je ozvěnou vzdálených světů, ale i poznamenané pobytem v Čechách. Není jen exotem v jiném teritoriu. Práce Song Mi vyznačuje se křehkou jemností, smutkem, ohlasem melancholie i vlnami bystrého velkorysého provedení a výtvarné inteligence. …“

„Skleněná díla Song Mi Kim jsou často inspirována korejskými pořekadly a pohádkami, sloužícími autorce k vyprávění svého vlastního ženského příběhu. Nikoliv však primitivně ukřičeným nebo ublíženým „feministickým“ způsobem. Mnohé artefakty jsou velmi podobné deníkovým záznamům, jako ony opravdové a přímé, vždy emotivní, jednou veselé, podruhé smutné. Takováto otevřenost je v oblasti současného českého ateliérového skla, na rozdíl od exhibicionismu a nekonečného omílání odkazu otců–zakladatelů, vzácností. Song Mi Kim dělá takové sklo, jaké se jí líbí, bez ohledu na módní trendy. A protože má nesporný vypravěčský dar, její skleněné příběhy jistě nezůstanou bez posluchačů,“ dodává PhDr. Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jabloni nad Nisou.

Pozvanka_prednaska_Song_Mi_Kim_18.4._18h