V. Luxus pro každého: Kapitoly z historie a současnosti umělecké krystalerie

Pátý díl: Pozapomenutí velikáni – firmy Gebrüder Feix a Franz Josef Vater & Co.
V oboru užitkového a dekorativního lisovaného skla výrobci z Čech a Moravy nikdy nepatřili mezi významné světové hráče, kteří by se mohli rovnat USA, Německu či Francii. Jinak je tomu ale v případě luxusního lisovaného skla, pro nějž začali již v první polovině 20. století invenční vývozci z Jablonecka užívat název „umělecká krystalerie“. První ze slov odkazuje k výjimečnosti vzorů, druhé ke slovu křišťál, jež na zákazníky ve spojení s českým sklem spolehlivě působí dosud. Co to tedy je umělecká krystalerie? Kdo, jak a pro koho ji vyráběl a vyrábí? Na tyto a řadu dalších otázek hledá odpovědi tento seriál.

Mnozí obchodníci se starožitnostmi i sběratelé dnes rozlišují pouze dvě firmy, které se v Jizerských horách věnovaly umělecké krystalerii – Heinrich Hoffmann a Curt Schlevogt.

Může za to jak přerušení dějinné paměti vyvlastněním v roce 1945, tak patrně i nevůle k přesné identifikaci. Je přeci jednodušší (a zaručeně výnosnější) připsat vzor firmě Schlevogt, nežli někomu v podstatě neznámému. Dochované vzorníky dalších firem jasně ukazují, že výrobců bylo více a také si zaslouží své místo na slunci.

Umělecká krystalerie rafinerie Gebrüder Feix z Albrechtic v Jizerských Horách

Přestože firma Gebrüder Feix administrativně sídlila v Albrechticích, všechny její základní provozy stály v Jiřetíně pod Bukovou. V létě roku 1861 ji založili bratři Johann Feix a Cölestin Feix, jímž s počátečním kapitálem pomohl polubenský velkopodnikatel Josef Riedel. Původně Feixové se sklem a skleněným zbožím pouze obchodovali. Když mladší ze společníků roku 1867 odešel do Ameriky, začal se Johann Feix věnovat i výrobě. Postupně provozoval brusírny nejen v Jiřetíně, ale i Albrechticích a Antonínově.

Již v sedmdesátých letech Feix patřil mezi zavedené a pro vysokou kvalitu produkce vyhledávané výrobce skleněných knoflíků a jetové bižuterie. Vyvinul dokonce nový typ těchto ozdob, tzv. nýtovanou černou bižuterii, již si pod názvem Riveted Jet nechal roku 1877 patentovat. V následujícím desetiletí Feix v Jiřetíně vystavěl továrnu určenou zejména na výrobu knoflíků (1882) a rok nato se dočkala patentové ochrany další jím vyvinutá novinka – galvanoplastické smaltované dekory na skle.

Vzkvétala též výroba novinkové krystalerie včetně lustrových ověsků. Firma své výrobky exportovala sama, polotovary nakupovala ze skláren firmy Josef Riedel Polubný. Již na počátku sedmdesátých let dodávala svůj sortiment do celé Evropy. Cestu k zákazníkům v Severní Americe a Africe Feixovi otevřela ocenění, jež získal na světových výstavách ve Vídni (1873) a Paříži (1889).

Roku 1902 se firemními společníky stali Ing. Max Feix a Alfred Feix, synové Johanna Feixe. Péči o výrobu a vzorování krystalerie měl na starosti zejména první z nich. Jím navržené vzory byly podle dobového svědectví pro svou kvalitu častým zdrojem napodobování jizerskohorskou konkurencí. Co konkrétně rafinerie svým zákazníkům na počátku 20. století nabízela? Čiré křišťálové sklo zdobené neoempírovým diamantovým výbrusem, sklo se secesní hlubokou rytinou rostlinných dekorů a firemní specialitu – ryté křišťálové sklo s galvanicky upevněnými, emailem malovanými měděnými montážemi v indickém stylu. Úspěchů firma pravidelně dosahovala též na veletrzích v Lipsku. Před rokem 1914 podnik zaměstnával 300 lidí. Registrovanou značkou firmy byla již tehdy zlatočerná včela – symbol píle – s nápisem FEIX.

Společnost prosperovala i ve dvacátých letech 20. století, když zaměstnávala již 500 dělníků, světová ekonomická krize a historické události třicátých let ji však velmi poznamenaly. Pevnou půdu pod nohama se tehdy snažila získat vzorováním umělecké krystalerie. V časopisu Schaulade z roku 1931 se prezentovala hranovaný toaletním setem z čirého skla zdobeného na zbroušených hranách lazurami (ve sbírce jabloneckého muzea je doložena černá, červená a též modrá a zlatá dekorace). Po celá třicátá léta firma ve velkém vyráběla – jak dokládají vzorníky – krystalerii z transparentního barevného skla zdobenou stylovými funkcionalistickými nebo kubistickými výbrusy. Vedle tohoto sortimentu samozřejmě stále produkovala i velké množství tradiční bohatě broušené krystalerie.

Když Ing. Max Feix na jaře 1944 nešťastnou náhodou zemřel při leteckém poplachu, zdědil podnik syn Max Albert Feix. Po skončení války byla firma vyvlastněna a její majitel roku 1946 odsunut. K 1. lednu 1947 byla firma začleněna do národního podniku Krystalerie, jenž později pohltil národní podnik Jablonecké sklárny.

Umělecká krystalerie rafinerie Franz Josef Vater & Co. v Josefově Dole Uměleckou krystalerii, zejména flakóny elegantních tvarů a dekorů, produkovala od konce dvacátých let 20. století josefodolská rafinerie Franz Josef Vater & Co., založená již roku 1875. Ještě v adresáři pro rok 1914 jsou jako jediný typ výrobku uváděny lustrové ověsky. Teprve od roku 1928 jsou v produkci firmy doloženy bohatě profilované broušené tvary flakonérie z bezbarvého křišťálového skla na odsazené nožce, malé flakóny s dekorem i hladinářsky broušené či lisované sypátko ve tvaru sovy.

Toaletní sklo s lisovaným reliéfním dekorem se poprvé objevuje v roce 1929 – korpusy flakónů a rozprašovačů hranovaných funkcionalistických tvarů jsou zdobeny celoplošnými dekory ve stylu art deco. V následujícím roce si firma zaregistrovala nápadité asymetrické vzory hladce broušeného toaletního skla (flakóny, rozprašovače, toaletní soubory) se zátkami bez dekoru nebo s  lisovaným reliéfním motivem „Diana a amorek“. Nové vzory této produkce, kterou Vater vyráběl podle aktuálních módních požadavků z barevných sklovin jsou průběžně zdokumentovány až do roku 1931. V tomto roce nabízela toto toaletní sklo svým zákazníkům v USA obchodní firma Charles L. King New York. Polotovary rafinerie odebírala od skláren Karl Riedel v Josefově Důle (Kamenická huť, Mariina huť).

Firma Vater provozovala vlastní brusírnu a svou produkci vyvážela prostřednictvím etablovaných exportních domů, například Hugo Dahm Jablonec nad Nisou. V roce 1934 z firmy vystoupil Franz Josef Vater a nadále ji pod nezměněným názvem až do konce druhé světové války provozoval Otto Scharf. V roce 1945 byla rafinerie vyvlastněna státem, k 1. lednu 1948 včleněna do národního podniku Krystalerie a následně pod národní podnik Jablonecké sklárny.

Fotogalerie

Ochranná známka firmy Gebrüder Feix, 30. léta 20. století

Reprodukce z dobového adresáře. Na reálných předmětech, uložených v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie, je použita zlatá nálepka s černým písmem.

Krystalerie zdobená hlubokou rytinou, kolem 1900

Firma Gebrüder Feix, Albrechtice v Jizerských horách
Broušené a ryté křišťálové sklo
Reprodukce z publikace G. E. Pazourek, Moderne Gläser (1901)

Reklama z časopisu Schaulade, 1931

Firma Gebrüder Feix, Albrechtice v Jizerských horách
Broušené sklo zdobené černou lazurou

Lahve zdobené geometrickými výbrusy, kolem 1935

Firma Gebrüder Feix, Albrechtice v Jizerských horách
Lisované a broušené sklo, reprodukce ze vzorníku
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Toaletní soupravy zdobené geometrickými výbrusy, kolem 1935

Firma Gebrüder Feix, Albrechtice v Jizerských horách
Lisované a broušené sklo, reprodukce ze vzorníku (analogické soupravy vyráběla ve stejné době též např. firma Moser)
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Flakóny zdobené geometrickými výbrusy, kolem 1935

Firma Gebrüder Feix, Albrechtice v Jizerských horách
Lisované a broušené sklo, reprodukce ze vzorníku
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Flakóny, po 1930

Pro exportní firmu Hugo Dahm v Jablonci nad Nisou sklo dodala rafinerie Franz Josef Vater & Co., Josefův Důl
Lisované sklo s reliéfním dekorem, pasířská montáž, bižuterní kameny
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Flakón, po 1930

Pro exportní firmu Hugo Dahm v Jablonci nad Nisou sklo dodala rafinerie Franz Josef Vater & Co., Josefův Důl
Lisované sklo s reliéfním dekorem, pasířská montáž, bižuterní kameny
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Flakón, po 1930

Pro exportní firmu Hugo Dahm v Jablonci nad Nisou sklo dodala rafinerie Franz Josef Vater & Co., Josefův Důl
Lisované sklo s reliéfním dekorem, pasířská montáž, bižuterní kameny
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou