VI. Luxus pro každého: Kapitoly z historie a současnosti umělecké krystalerie

Šestý díl: Pozapomenutí velikáni – firma Josef Riedel.
V oboru užitkového a dekorativního lisovaného skla výrobci z Čech a Moravy nikdy nepatřili mezi významné světové hráče, kteří by se mohli rovnat USA, Německu či Francii. Jinak je tomu ale v případě luxusního lisovaného skla, pro nějž začali již v první polovině 20. století invenční vývozci z Jablonecka užívat název „umělecká krystalerie“. První ze slov odkazuje k výjimečnosti vzorů, druhé ke slovu křišťál, jež na zákazníky ve spojení s českým sklem spolehlivě působí dosud. Co to tedy je umělecká krystalerie? Kdo, jak a pro koho ji vyráběl a vyrábí? Na tyto a řadu dalších otázek hledá odpovědi tento seriál.

Mnozí obchodníci se starožitnostmi i sběratelé dnes rozlišují pouze dvě firmy, které se v Jizerských horách věnovaly umělecké krystalerii – Heinrich Hoffmann a Curt Schlevogt.

Může za to jak přerušení dějinné paměti vyvlastněním v roce 1945, tak patrně i nevůle k přesné identifikaci. Je přeci jednodušší (a zaručeně výnosnější) připsat vzor firmě Schlevogt, nežli někomu v podstatě neznámému. Dochované vzorníky dalších firem jasně ukazují, že výrobců bylo více a také si zaslouží své místo na slunci.

Umělecká krystalerie firmy Josef Riedel z Dolního Polubného

Firma Josef Riedel byla vůbec největším jizerskohorským sklářským podnikem, když přímo zaměstnávala až 2 500 lidí. Vedle řady hutí, které z ní činila dominantního dodavatele polotovarů pro jablonecký bižuterní průmysl, provozovala vlastní rafinerie, slévárnu bronzu, továrnu na perličky, přádelnu i tkalcovnu bavlny nebo též jedny z místních lázní. Náš text se ale bude věnovat pouze části její produkce, a to krystalerii a umělecké krystalerii. Je dobře známo, že Riedelové byli největšími výrobci polotovarů pro tento typ skleněného zboží. Mezi jejich zákazníky patřily prakticky všechny firmy, o nichž je v tomto seriálu zmínka. Méně se již ví, že pozornost věnovali i vlastním vzorům.

Centrem velkolepé podnikatelské aktivity firmy byl Dolní Polubný, kde v roce 1849 zakoupil huťmistr z Jizerky a Antonínova Josef Riedel zánovní sklárnu. Po jejím rozšíření zde začal vyrábět flakóny, lisované sklo, duté sklo, skleněné tyče a trubičky, od roku 1873 i luxusní duté sklo. To již v huti žhnuly tři sklářské pece. Po roce 1879 firma lisovanou a předlisovanou flakónerii z Polubného přeložila do nově vystavěné sklárny v Dolním Maxově. Po roce 1889 se Riedelové začali ve velkém věnovat vzorování lisovaných i foukaných skleněných krytů žárovek, a to později včetně patentovaných vodotěsných typů vhodných pro veřejné osvětlení. Firma zůstala též nejvýznamnějším jizerskohorským výrobcem flakonérie, když se objem produkce zvýšil jedenáctkrát (1870 – 388 t, 1898 – 4 300 t)!

Josef Riedel, zakladatel firmy, zemřel roku 1894. Podnik zdědili synové Wilhelm, Otto a Josef ml., kteří si dne 2. ledna následujícího roku nechali zaregistrovat obchodní značku JOSEF RIEDEL, POLAUN. Společnost rychle překonala potíže spojené se světovou válkou a úspěšně se zúčastnila řady významných prezentačních akcí dvacátých a třicátých let 20. století. Roku 1925 slavila kolekce firmy velký úspěch na Mezinárodní výstavě moderních a dekorativních umění v Paříži, odkud si přivezla vedle Grand Prix i zlatou medaili. Mezi exponáty byla unikátní skleněná fontána, kterou navrhli Pavel Janák s Jaroslavem Horejcem, umístěná dnes ve stálé expozici jabloneckého Muzea skla a bižuterie. Zlatou medaili sklárny získaly též za svou kolekci představenou na Světové výstavě v Bruselu roku 1935 a výrazně se podílely i na tváři Československého pavilonu pro Světovou výstavu v Paříži roku 1937 (stěna z křišťálových tyčí, skleněný perličkový strop). V tomtéž roce byl pro sídlo OSN v Ženevě v polubenské huti zhotoven rozměrný reliéf ZEMÉ A LIDÉ podle návrhu Jaroslava Horejce.

Ve třicátých letech se Riedelové začali věnovat též vzorování vlastních vzorů umělecké krystalerie, i když nepříliš původních. Pozoruhodná je zejména nabídka elektrických svítidel, což dokládá i kolekce téměř čtyř set fotografií uložených dnes v jabloneckém muzeu. Vedle lisovaných figurálních plastik ve stylu firem Lalique, Sabino, Legrand nebo Schlevogt (např. varianta Dívky ve větru z kolekce Ingrid), které sloužily jako podstavce, dekorace a stínítka elektrických lamp či svícnů, to byly lisované stolní lampy elegantních a čistých funkcionalistických tvarů z bezbarvého křišťálového skla. Luxusní produkce osvětlovadel i dutého skla byla signována oválnou značkou s iniciálami JRP a figurou skláře s píšťalou. V letech 1938-1939 se Riedelové stali též vlastníky některých forem firmy Heinrich Hoffmann a dalších regionálních firem.

Od konce roku 1938 – po připojení tzv. Sudet k Německu – byla značná část kapacity polubenské hutě až do roku 1945 využívána pro válečnou výrobu. Z lisovaného skla se zde tavily například polooptické hranoly pro tankové periskopy, díly nášlapných min atd. K zastavení výroby z nedostatku uhlí došlo až těsně před koncem války v roce 1945. Poté byla firma vyvlastněna a dál vedena pod názvem národní podnik Sklárny a rafinerie, dříve Josef Riedel Dolní Polubný, později Jablonecké sklárny.

Fotogalerie

Ochranná známka firmy Josef Riedel, 30. léta 20. století

Reprodukce z dobového adresáře. Na reálných předmětech, uložených v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie, je použita ražená zlatá nálepka.

Sklárna firmy Josef Riedel v Dolním Polubném, počátek 20. století

Fotografie ze sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Stolní elektrické lampy, před 1938

Firma Josef Riedel, Polubný
Lisované křišťálové matované sklo, desky různých tvarů z čirého matovaného skla stříkané barvou, podstavec z černého lisovaného skla
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Stolní elektrické lampy, před 1938

Firma Josef Riedel, Polubný
Lisované křišťálové matované sklo, kov, tyčinky z čitého skla
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Stolní elektrické lampy, před 1938

Firma Josef Riedel, Polubný
Lisované křišťálové a transparentní fialové matované sklo, kov
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Stolní elektrické lampy, před 1938

Firma Josef Riedel, Polubný
Lisované křišťálové matované sklo
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Stolní elektrické lampy, před 1938

Firma Josef Riedel, Polubný
Lisované žluté sklo, kov, stínítko patrně z lepenky
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Stolní elektrické lampy, před 1938

Firma Josef Riedel, Polubný
Lisované křišťálové a barevné matované sklo, kov
Figury k lampám 2771 a 2772 jsou variantami na Dívku ve větru firmy Curt Schlevogt
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Stínítko před elektrickou lampu ve stylu Sabino, před 1938

Firma Josef Riedel, Polubný
Lisované křišťálové matované sklo
Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou