Retrospektivní výstava děl z mezinárodní sklářské soutěže Stanislav Libenský Award – SLAdění

SLAdění

V pondělí 29. února od 18.00 proběhne vernisáž retrospektivní výstavy děl z mezinárodní sklářské soutěže Stanislav Libenský Award – SLAdění

Výstava SLAdění je přehlídkou diplomových prací absolventů českých i zahraničních vysokých uměleckých škol, kteří se zúčastnili mezinárodní sklářské soutěžní výstavy Stanislav Libenský Award (SLA). Jedním z atraktivních prvků každoročně pořádané výstavy je představení neotřelých přístupů v práci se sklem, ale také reflexe a nové pohledy na tradiční techniky, které jsou postaveny do vzájemného dialogu v rámci jedné přehlídky. Prezentované práce v Pražské galerii českého skla jsou pouhým zlomkem artefaktů ucházejících se o vítězství v roce 2015, ovšem doplněné o objekty z šesti předcházejících ročníků. Díky tomu lze k realizacím zaujímat nový přístup a vnímat je v retrospektivním kontextu.

Vystavené objekty představují završení jedné etapy v procesu tvorby absolventů. V každém ze zde přítomných děl se snoubí rozličné tvůrčí principy, úvahy o materiálu, inspirační zdroje a procesuálnost, s nimiž objekty vznikaly. Ať se jedná o výtvarné návrhy objektů či jejich následnou realizaci, do práce se sklem se vždy promítá dění, které se stává naprosto určujícím a signifikantním rysem celkového pojetí.

Sklo má zcela odlišné vlastnosti při hutním tvarování či při zpracování studenými technikami. Byť vystavující mnohdy volí stejné technologické postupy, výsledné artefakty jsou vždy zcela odlišné a unikátní. Rozmanité způsoby tvorby i samotný proces jsou otevřené a předem zcela nedefinované, přičemž se před absolventy otevírá nepřeberné množství kreativních řešení.

Kurátorky:

Alena Štěrbová – v současné době studuje magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Spolupracuje s českými i zahraničními galeriemi, věnuje se historii sklářské tvorby a designu.

Gabriela Petrová – v současné době dokončuje magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a zároveň pracuje jako kurátorka sbírky výtvarného umění v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

PozvankaGE13mala3

Mediální ohlasy:

Kudy z nudy.cz

Goout. cz

http://martinfryc.eu/vystavy/vernisaz-vystavy-sladeni-glass-excellence/

Česká televize – ČT Art (1.3.2016)

Pražský deník, 15.3. 2016, titulní strana

Fotografie z výstavy a vernisáže (foto: Barbora Sladkovská)