O nás

Pražská galerie českého skla vznikla (PGČS) v roce 2007.

Kromě prezentace a prodeje uměleckého skla poskytuje návštěvníkům, výtvarníkům a teoretikům neformální prostor pro vzájemné setkávání při vernisážích výstav, besedách a přednáškách věnovaných historii a současnosti české sklářské tvorby. Dále se věnuje komentovaným prohlídkám, workshopům a jiným aktivitám spojených se sklem. Široké veřejnosti se tak nabízí jedinečná možnost seznamování s českými i zahraničními tvůrci. PGČS tímto systematicky přispívá k podpoře sklářské komunity v Praze a České republice.

Na těchto principech začala v roce 2012 organizovat Glass Excellence ve sklářském umění – celoroční program výstav spojených s vernisáží a debatou se sklářskými tvůrci. V prostorách bývalého mlýna na sóju, který byl zrekonstruován na moderní loft, se může veřejnost seznamovat s díly mladých či zkušených sklářských umělců, vyslechnout zajímavou přednášku, přijít na sklářský workshop nebo komentovanou prohlídku k aktuální výstavě. (více viz Akce a výstavy)

Prestižním počinem je každoroční udělování mezinárodní sklářské ceny Stanislav Libenský Award (od r. 2009). Pražská galerie českého skla je iniciátorem a hlavním pořadatelem této soutěže, která je určena mladým umělcům z celého světa, absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří ve své závěrečné práci použijí sklo. Během jedenáctileté historie se podařilo v Praze vystavit díla 377 tvůrců ze 68 uměleckých škol. Zastoupeno bylo 43 národností. PGČS je tak v úzkém kontaktu s řadou vysokých uměleckých škol po celém světě, např. japonská Toyama institut, Sheridan College v Kanadě či Královská škola umění v Londýně a se všemi uměleckými vysokými školami v České republice. V souvislosti s výstavou se pravidelně pořádá bohatý doprovodný program. (více viz Stanislav Libenský Award)

Díky této aktivitě se akviziční politika PGČS v posledních letech soustřeďuje na mladou mezinárodní sklářskou tvorbu. V její sbírce a v galerii jsou tak k vidění umělecká díla mladých českých a zahraničních sklářských výtvarníků. Zastoupeny jsou různé sklářské techniky. (více viz Stálá expozice)

PGČS je exkluzivním prodejcem limitované reedice unikátního nápojového servisu navrženého prof. Stanislavem Libenským pod názvem Stockholm v roce 1969. (viz více Skleničky Stanislav Libenský 69)

Galerie by nemohla fungovat bez podpory přátel a milovníků skla. Nadšenců pro dobrou věc. Příznivců kvalitního umění. O tom jak se stát podporovatelem našich aktivit se můžete dočíst více na: Klub přátel Galerie

Galerie spolupracuje s předními odborníky zabývajícími se tématikou skla z řad umělců, kurátorů či teoretiků. Dále aktivně spolupracuje s dalšími galeriemi jak u nás tak v zahraničí, např. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Heller Gallery v New Yorku, Evropské muzeum moderního skla v německém Coburgu, BWA Galerie Skla a Keramiky ve Vratislavi aj.

V prostorách Galerie byla též vystavena díla studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Umožnila tak tímto prezentace té nejmladší generace začínajících sklářů. Společně se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Kamenickém Šenově zorganizovala program pro žáky Základní školy Norbertov v Praze.

Pravidelně se účastní sklářských setkání, např. The Glass Virus v Amsterdamu.

Galerie se také aktivně zapojila do soutěže When Prague Meets Shangai, kterou pořádala Preciosa.

Každoročně se zapojuje do projektu Srdcerváči. Výtěžek projektu je ve formě grantů použit na realizaci projektů zaměřených na vznik nových pracovních míst pro zdravotně postižené a na rozvoj jejich podnikání. Více info o spolupráci zde.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2006 – 2010

Statut PGČS